عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

اهمیت تنظیم باد تایرها

همانطور که گفته شد، باد و هوای درونی تایرها از مهم ترین فاکتورهایی است که منجر به عملکرد صحیح در آنها می‌شود. به همین دلیل، اهمیت توجه به این موضوع در نهایت سبب افزایش عمر تایر ها و همچنین کارکرد بهتر خودرو خواهد شد.
بهترین بازده زمانی برای تنظیم باد تایرها معمولا به صورت ماهانه می‌باشد؛ اما عدم توجه کافی به این موضوع و کم شدن هوای داخل تایرها منجر به مشکلاتی از قبیل موارد زیر می‌شود:

خوردگی بخش های خارجی

افزایش مصرف سوخت

تولید گرما و حرارت

عدم ترازبندی مناسب بین چرخ ها

پارگی بخش های داخلی

البته، بیش از حد بودن میزان هوای موجود در این قطعات نیز سبب خوردگی و آسیب به قسمت های داخلی و خارجی تایر می‌شود. بنابراین، بهتر است تا این فشار کمتر از حد پیشنهادی باشد تا سواری خودرو نرم تر انجام گیرد و مصرف سوخت را به حد اعتدال برساند