عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

بازگشت کویر به جاده رشد

هفته گذشته نماد گروه های تایری در بازار سرمایه رشد داشتند.

در دادوستدهای روز چهارشنبه هفته گذشته گروه تایری در بازار سرمایه، کویرتایر روند خوبی را پشت سرگذاشت، به طوری که این نماد بورسی با رشد ۴.۲ درصدی در قیمت ۴هزار و ۲۳۳ ریال بسته شد. همچنین شرکت بارز نیز روند روبه رشد خود را در ادامه داد اما رشد اندکی را تجربه کرد و با ۰/۰۴درصد افزایش در قیمت ۵هزار و ۶۳۳ ریال بسته شد. این در حالی که ایران تایر نیز با رشد ۲/۸۴درصدی در قیمت ۶هزار و ۹۲۲ریال در هر سهم به کار خود پایان داد. حال باید دید در هفته جاری تایرسازان چه عملکردی از خود برجای خواهد گذاشت.