عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

بانک های روسی و هندی جایگزین کونلون بانک چین می شوند

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران اعلام می کند قطع همکاری کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی کشور، قطعا تاثیر منفی و بزرگی در کشور خواهد داشت و بانک مرکزی باید به فکر جایگزینی بانک های دیگری باشد که در این خصوص، اقداماتی در حوزه روسیه و هندوستان در حال انجام است.

محمدرضا تقی گنجی درخصوص تاثیر قطع همکاری کونلون بانک چین بر صنعت تایر و تولیدکنندگان گفت: قطع همکاری کونلون بانک چین، قطعا تاثیر مهمی بر جا خواهد گذاشت زیرا ما سالها خود را با کونلون بانک چین تنظیم نموده و تطبیق داده بودیم و حواله ها از آن طریق پیگیری می شد. اگر قرار به نبود این همکاری باشد -همانگونه که مدتی است متوقف شده- قطعا کشور متضرر خواهد شد.

گنجی درخصوص جایگزینی بانک یا بانک های دیگری به جای کونلون بانک چین، گفت: عمل جایگزینی بانک، از وظایف بانک مرکزی بوده که می بایست جایگزین های متعددی برای کونلون بانک چین بیابد. در این خصوص، اقداماتی در حوزه کشورهای روسیه و هندوستان در حال انجام است که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

وی درخصوص امکان ترخیص تایر غیر استاندارد از گمرکات کشور گفت: ترخیص تایر غیر استاندارد از گمرک به دلیل نظارت اداره استاندارد غیر ممکن است اما گمرکاتی که مجهز به دستگاه های لازم نیستند باید کالا را به اداره استاندارد یا مرکز تحقیقات لاستیک ارسال نموده تا استاندارد تایر چک شود که امیدواریم این امر صورت گیرد.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران درخصوص وجود تایر با تکنولوژی نانو در کشور گفت: تایر با تکنولوژی نانو چه در ایران و چه در خارج از کشور، فعلا در حد تحقیقات است.