عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

برگزاری رالی فرانسه با حمایت کوپرتایر

با آنکه کوپرتایر برندی بریتانیایی به حساب می آید، اما برای گسترش نفوذ خود در قاره سبز فعالیت تبلیغاتی خود را به کشورهای مهم اتحادیه اروپا نیز گسترش داده است.

به این ترتیب کوپر تایر به عنوان تامین کننده رسمی تایرهای رالی کراس قهرمانی فرانسه انتخاب شده و در تمام ۹ مرحله این مسابقات قرار است از لاستیک های مخصوص مسابقات رالی این تایرساز معتبر استفاده شود. از میان این مرحله می توان به مراحل مختلف و جاده های متفاوتی اشاره کرد که فدراسیون اتومبیلرانی فرانسه اقدام به طراحی آنها کرده است. از جمله آنها می توان به مسیرهای دروکس (Dreux)، اسیی دوکس ( Essay- Ducs )، السالى (Lessay) و کرلابو (Kerlabo) اشاره کرد.

برندینگ کوپرتایر قرار است در محل های مشخصی از خودروها، مسیر مسابقه و در کنار مکان های درنظر گرفته شده برای تماشاچیان در آغاز مسیر پیستها (paddock) قرار بگیرد.