نوکیان به عنوان نخستین تایرسازی که با کاهش مقاومت پیچشی تایرهای خود اقدام به معرفی تایرهای سبز کرد، این بار قصد دارد سراغ منابع تولید تایر در کارخانه های خود برود تا هرچه بیشتر بر کاهش دی اکسیدکربن منتشر شده از سوی محصولاتش نظارت کند.

این کارخانه موفق شده است طی ۵ سال، حدود ۳۸ درصد از انتشار دی اکسید کربن کارخانه هایش بکاهد. تپو هیویلا(Teppo Huovila)، مسئول سیاست های توسعه پایدار نوکیان تایر گفت: «ما تایرهای متفاوتی در هلند و روسیه می سازیم. از سال آینده سایت دایتون ایالات متحده نیز به این کارخانه ها می پیوند. کمپانی ما با تمرکز بر کاهش آلاینده ها در محیط زیست و توسعه پایدار در چرخه تایرها ادامه خواهد داد. این چرخه از متریال شروع و به مرحله بازیافت تایر ختم می شود. توسعه پایدار به معنی مقابله “با تغییرات آب و هوایی و تضمین شرایط معقول برای کارگران کارخانه است.»