عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

تولید ۱۶۹هزار و ۵۰۰ تن تایر در ۱۰ ماهه ۹۷

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۶۹ هزار و ۵۰۰ تن تایر در ۱۰ ماهه ۹۷ و کاهش ۸.۱ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ است.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۶۹ هزار و ۵۰۰ تن تایر در ۱۰ ماهه ۹۷ و کاهش ۸.۱ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ است. همچنین در این مدت ۵۳۸ هزار تن روغن موتور و صنعتی تصفیه اول، ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تن دوده و ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی تولید شد که به ترتیب کاهش ۴.۳ درصدی، رشد ۳.۶ درصدی و افزایش نیم درصدی داشته است.