عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

تولید ۲۵۰ هزار تن تایر در ایران

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر گفت: سالانه بطور میانگین ۲۵۰ هزار تن تایر در داخل تولید می شود.

مصطفی تنها مصرف تایر کشور را ۳۵۰ هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: میزان واردات انواع تایر به کشور نیز سالانه ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن است چون این تایرها تولید داخل ندارد.

وی همچنین ضمن اشاره به اینکه صنعت تایر کشور مرکب از ۹ شرکت است، اظهارداشت: این کارخانجات سالانه انواع تایر مورد نیاز کشور را تامین می کنند.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر گفت: متاسفانه صنعت تایر امروز با مشکلات متعددی دست به گریبان است.
وی در ادامه افزود: اعمال تحریم های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز رشد سرسام آور نرخ مواد اولیه، صدور بخشنامه های پشت سر هم، متفاوت و مغایر همه و همه شرایط ویژه ای برای تولید در کشور به خصوص صنعت تایر ایجاد کرده است.
تنها بیان داشت: این صنعت در تامین مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز با دشواری های فراوانی مواجه است.
وی گفت: صنعت تایر ایران براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود طی سال جاری ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش ظرفیت داشته باشد که متاسفانه به دلیل بروز مشکلات متعدد اقتصادی این هدف گذاری تحقق پیدا نکرده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر افزود: عدم تحقق پذیری افزایش ظرفیت صنعت تایر به معنای این نیست که تولیددچار افت شده باشد.

وی تصریح کرد: این صنعت به رغم تمامی مشکلات و فشارها سطح تولید خود را حفظ کرده به نحوی که میزان تولید نسبت به هشت ماهه سال گذشته نه تنها دچار افت نشده حتی نسبت به هشت ماهه سال ماقبل افزایش هم داشته است.