عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

خودروهای سنگین شهری برای دریافت لاستیک درخواست بدهند

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: خودروهای سنگین باری که در جاده‌ها فعالیت نمی‌کنند درخواست خود، برای تهیه لاستیک را به سازمان ارائه دهند.

علیرضا شجاعی با بیان اینکه برای خوردروهای فاقد پیمایش، درخواست خود را به سازمان می‌دهند، اظهار کرد: درخواست خودروهایی که بارنامه لازم را ندارند بررسی و به نوبت به آنها لاستیک داده می‌شود.

وی با بیان اینکه مکاتبات لازم برای تأمین لاستیک‌های زیر نظر شهرداری ‌ا نیز انجام شده، افزود: بخشی از سهمیه لاستیک استان در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است که از این محل نیاز ناوگان حمل و نقل، سوخت، آبیاری و فضای شهری و یا توزیع آرد برطرف می‌شود.

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح کرد: سه سایز لاستیک خودروهای سنگین که عموما وارداتی هستند و تولید کم است باید حواله دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: سایر انواع لاستیک ها را رانندگان با ارائه کارت هوشمند خود می‌توانند به صورت آزاد تهیه کنند و این روند تا عبور از این شرایط ادامه دارد.