عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

صنعت روکش تایرهای باری در کما

فروش حواله‌ای تایرهای باری- اتوبوسی در کشور صنعت روکش را با کمبود منجید (به لاستیک‌های مستعملی که مراحل مختلف تست را با موفقیت پشت‌سر گذاشته و قابلیت روکش گذاری داشته باشند) روبه‌رو کرده است.

شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر به‌عنوان اصلی‌ترین منابع فروش و تامین منجید موردنیاز شرکت‌های روکش تایر شناخته می‌شوند. شرکت‌هایی که با در اختیار داشتن تعداد زیادی خودرو سنگین و البته تایر فرسوده می‌توانند بخش عمده‌ای از نیاز شرکت‌های روکش تایر را تامین کنند. اما در شرایط فعلی که شرکت‌های حمل‌ونقل برای تامین تایر موردنیاز خودروهای خود مجبور به خرید تایرهای حواله‌ای هستند، ‌نمی‌توانند تایرهای فرسوده یا همان منجید قابل‌استفاده در صنعت روکش را در تعداد بالا در اختیار فعالان صنعت روکش قرار دهند. شاید اصلی‌ترین مشکل بر سر این کار محدود بودن فروش تایر از طریق حواله‌های سازمان راهداری است.
در این روش هر خودرو سنگین بر اساس میزان پیمایش خود حداکثر ۲حلقه تایر دریافت می‌کند و به‌همین دلیل مالکان خودروهای سنگین و به‌ویژه شرکت‌های حمل‌ونقل برای استفاده از تسهیلات تایرهای حواله‌ای مجبور هستند به میزان پیمایش موردنظر سازمان راهداری برسند. به‌همین دلیل تایرهای مستهلک که در صورت تعویض به موقع امکان استفاده از منجید آنها در صنعت روکش وجود دارد تا آخرین میزان ممکن استفاده می‌شوند و درنهایت منجید کاملا مستهلک به جای استفاده در صنعت روکش راهی گورستان تایرها می‌شود.

این درحالی است که اگر شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل بتوانند تایرهای مستهلک خود را در تعداد بالا با تایرهای حواله‌ای جدید معاوضه کنند، ‌منجید این تایرها پس از تزریق به صنایع روکش تایر، باردیگر روکش می‌شود و ماهانه تعداد قابل‌توجهی تایر روکش‌شده وارد چرخه حمل‌ونقل می‌شود. این در حالی است که براساس بررسی‌های صورت‌گرفته توسط خبرنگار ما ‌درحال‌حاضر نزدیک به ۱۰کارخانه روکش مجدد تایر در کشور به‌دلیل نبود منجید موردنیاز تعطیل و یا در شرف تعطیلی هستند و درصورت برنامه‌ریزی صحیح مسئولان توزیع تایرهای باری برای تحویل تایرهای جدید حواله‌ای در تعداد بالا به شرکت‌های حمل‌ونقل، ‌می‌توان از تایرهای فرسوده استفاده بهینه کرد و ماهانه از واردات ۴هزار حلقه تایر باری-اتوبوسی به کشور جلوگیری و صرفه‌جویی ارزی کرد.