استفاده از زنجیر چرخ معمولی معمولا باعث آسیب و از بین رفتن تایر خودرو و همچنین آسفالت جاده ها می شود. از این رو استفاده از زنجیر چرخ های رایج فعلی در بسیاری از کشورهای اروپائی ممنوع بوده و غیر مجاز شمرده می شود. چرا که زنجیرچرخ های معمولی و فلزی تایر خودرو را از داخل فرسوده و عمر مفید آن را کوتاه می نماید اما با استفاده از زنجیر چرخ پلیمری علاوه بر جلوگیری از آسیب های وارده به بدنه خودرو می توانیم از آسیب رسیدن به تایر ها نیز جلوگیری کنیم.

زنجیر چرخ‌های موجود در بازار به استثنای انواع ابریشمی که با نام پارچه‌ای نیز شناخته می‌شوند، همگی در ایران ساخته شده که تولیدات شرکت‌های واقع شده در شهرهای تبریز و اراک در این بازار مشهور هستند.

زنجیر چرخ ژله‌ای (نانو پلیمری) ۱۲ کمربندی قرمز

۳۲۶,۱۳۶ تومان

زنجیر چرخ ژله‌ای (نانو پلیمری) ۱۰ کمربندی قرمز

۲۷۹,۹۱۲ تومان

زنجیر چرخ نیسان تی نا (مونتاژ) فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ مزدا ۳ فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ لیفان ۸۲۰ فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ کیا سراتو فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ سوزوکی ویتارا فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ رنو کولیوس فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ رنو تالیسمان فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ تویوتا کمری فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ بی ام و i525 فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ بنز E320 فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ بنز E250 فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۱۵,۵۶۰ تومان

زنجیر چرخ بنز E250 فلزی BOHU – ۱۸۳۸

۱۲۸,۴۰۰ تومان

زنجیر چرخ کمربندی فلزی سایز ۹

۱۲۸,۴۰۰ تومان

زنجیر چرخ کمربندی فلزی سایز ۷

۱۲۸,۴۰۰ تومان

زنجیر چرخ کمربندی فلزی سایز ۵

۱۲۸,۴۰۰ تومان

زنجیر چرخ هیوندا ورنا فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ هیوندا اکسل فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ نیسان NX کوپه فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ لیفان ۵۲۰ فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ کیا ریو فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ فولکس واگن گل فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ ساینا فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ سابرینا صندوقدار فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ رنو ۲۱ فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ چری ویانا فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ چری A15 فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ تیبا فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ پیکان وانت فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ پژو Roa فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ پژو RD فلزی BOHU – ۱۸۱۸

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ کیا ریو فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ رنو سپند فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ رنو PK فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ دوو ماتیز فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ تیبا فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ تیبا فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ پراید SE فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ پراید ۱۴۱ فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ ام وی ام ۱۱۰ فلزی BOHU – ۱۸۱۴

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ وانت آریسان فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ هیوندا آوانته فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ کیا ریو فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ سمند فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ سمند سورن فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ سمند سریر فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ رنو سیمبل فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ رنو ساندرو فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ رنو تندر ۹۰ وانت فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ رنو تندر ۹۰ (ال ۹۰) فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ رنو پارس تندر فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ دوو ریسر فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ دنا فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ تیبا فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ ولکس C30 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ ولکس C30 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ پژو ۴۰۵ فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ پژو ۲۰۶ فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ بی ام و ۳۱۸i فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ بی ام و ۳۱۶i فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ بنز A170 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ بنز A150 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ برلیانس H330 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ برلیانس H320 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ برلیانس H230 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ برلیانس H220 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ ام وی ام ۳۱۵ فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ ام جی MG 3 فلزی BOHU – ۱۸۲۲

۷۷,۰۴۰ تومان

زنجیر چرخ ژله‌ای (نانو پلیمری) ۱۲ کمربندی نارنجی

۲۵۰,۳۸۰ تومان

زنجیر چرخ ژله‌ای (نانو پلیمری) ۱۰ کمربندی نارنجی

۲۲۴,۷۰۰ تومان

زنجیر چرخ ژله‌ای (نانو پلیمری) ۸ کمربندی نارنجی

۱۹۲,۶۰۰ تومان

زنجیر چرخ ژله‌ای (نانو پلیمری) ۶ کمربندی نارنجی

۱۶۶,۹۲۰ تومان