عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

هزار ماشین هنوز لاستیکی دریافت نکرده‌اند

رییس انجمن صنفی رانندگان کالا در خصوص تامین لاستیک مورد نیاز رانندگان کالا می گوید: با توجه به اینکه نیاز اولیه ماشین ها لاستیک است از زمان شروع سهمیه بندی لاستیک ما نتوانستیم به طور کامل این نیاز را بر طرف کنیم.

رضا میرزایی می گوید: از زمان شروع سهمیه بندی ۹۰۰ جفت لاستیک به ما داده اند و هر سیستم به هر ماشینی یک جفت لاستیک می دهد. این در حالی است که هر ماشین در سال ۴ الی ۵ جفت یعنی ۸ تا ۱۰ حلقه لاستیک نیاز دارد.

او با بیان این که از زمان شروع سهمیه بندی ما ۲هزار ماشین در بخش بار تجاری و معدنی ثبت نام کردیم گفت: از این تعداد حدود هزار ماشین یک جفت لاستیک گرفته است و هزار ماشین دیگر هنوز لاستیکی دریافت نکرده است.این در حالی است که آن هایی که یک جفت لاستیک گرفته اند باز هم به لاستیک احتیاج دارند.

او در خصوص سایر ماشین های حمل و نقل می گوید: آمار ماشین های حمل مواد نفتی یا تاکنر ها را دقیق ندارم اما فکر می کنم حدود ۷۰۰ تانکر داریم که از این تعداد حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ تانکر لاستیک دریافت کرده است.

رییس انجمن صنفی رانندگان کالا صراحتاً عنوان می کند : در رسانه ها اعلام می کنند با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان لاستیک وارد کردیم این لاستیک ها کجا هستند؟ چرا باید لاستیک سهمیه بندی شود؟

او می گوید: تا ۴ ماه قبل من به مشتری لاستیک فروشم زنگ می زدم و می گفتم ۲ جفت لاستیک برای من بفرست او ۳ جفت می فرستاد و می گفت بر اساس کارکرد ماهیانه ات مبلغ این سه جفت را به من بپرداز. حال طوری شده است که ما نیاز اولیه رانندگان را نمی توانیم تامین کنیم و کار آن ها خوابیده است.

میرزایی با بیان این که ۱۲هزار ناوگان حمل و نقل در استان داریم می گوید: در استان سالی حدود ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک نیاز داریم یعنی ماهی حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار حلقه یعنی روزی ۴۰۰ حلقه لاستیک نیاز داریم اما هنوز نتوانستند این مقدار را بدهند.