عرضه انواع لاستیک داخلی و خارجی
close button

کاهش فروش ایران تایر در فروردین ۹۸

تولیدی ایران تایر در فروردین سال جاری از محل فروش هزار و ۱۱۵ تن محصول بیش از ۲۱ میلیارد تومان فروش داشته است.

پتایر در گزارش عملکرد فروردین ماه از فروش ۲۱ میلیارد تومانی خود خبر داد. این شرکت در عملکرد یک ماهه خود ۶۴۷ تن تایر رادیال سیمی و ۴۵۹ تن تایر بایاس و ۹ تن نوار (فلاپ) فروش داشته است. محصول اصلی شرکت تایر رادیال سیمی می‌باشد که ۵۸ درصد از درآمد شرکت از محل فروش این محصول حاصل می‌شود و ۴۱ درصد از درآمد شرکت از محل فروش تایر بایاس حاصل می‌شود بنابراین کوچکترین تغییرات در مقدار و قیمت فروش این محصولات منجر به تغییر درآمد شرکت می‌شود.

فروش پتایر ۳۴ درصد کاهش یافت

درآمد فروردین ماه شرکت ۲۱ میلیارد تومان بوده است. فروش پتایر در فروردین ماه نسبت میانگین ماهانه سال ۹۷ بیش از ۲۲ درصد معادل ۶ میلیارد تومان کاهش یافته است. دلیل اصلی کاهش مبلغ فروش شرکت در فروردین ماه نسبت به میانگین ماهانه سال ۹۷، کاهش چشمگیر فروش مقداری تایر بوده است.

میزان تولید محصولات پتایر در فروردین ماه سال جاری یکی هزار و ۶۹۱ تن بوده است که نسبت به میانگین تولید ماهانه سال ۹۷ رشد دو درصدی (معادل ۳۴ تن) داشته است. اما میانگین ماهانه فروش پتایر در سال ۹۷، یک هزار و ۷۰۶ تن بوده است که این میزان با کاهش ۳۴ درصدی در فروردین ماه ۹۸ به یک هزار و ۱۱۶ تن رسیده است.

میانگین نرخ فروش ماهانه شرکت در سال ۹۷ مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان در هر تن بوده است که نرخ فروش محصولات در فروردین ماه ۱۸ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان در هر تن بوده است که مقایسه آن با میانگین نرخ فروش ماهانه شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصولات شرکت ۱۸ درصد افزایش یافته است.

بنابراین علی‌رغم افزایش ۱۸ درصدی نرخ فروش محصولات مشاهده می‌شود تولیدات پتایر در فروردین ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه سال ۹۷ به دلیل کاهش مقداری فروش کاهش یابد. با توجه به افزایش تولید شرکت و افزایش نرخ فروش محصولات می‌تواند انتظار داشت با افزایش مقداری فروش درآمد شرکت افزایش یابد و حتی از میانگین درآمدی ماهانه پتایر در سال ۹۷ فراتر رود.