شركت مجتمع صنعتی آرتاويل تاير به عنوان بزرگترين كارخانه لاستيک سازی شمال غرب كشور در شش كيلومتری شهر اردبيل احداث و با توجه به اهميت و نقش توليدات داخلی در افزايش درآمد ملی و همچنين توسعه صادرات غير نفتی و نيز به منظور نيل به خودكفايی در زمينه ساخت تاير با بهره گيری از آخرين تكنولوژی در زمينه ساخت انواع تاير از سال ۱۳۷۶ فعاليت توليدی خود را آغاز نمود و نام تجاری (گلدستون) را برای محصولات خود برگزيد.

ظرفيت اوليه شركت ۲۵۰۰۰ تن در سال (انواع تاير، تيوپ و  نوار فلاپ وسايط نقليه سنگين ) بود كه با گذشت مدت زمان كمی به ۳۵۰۰۰ تن در سال ارتقاء يافت.
نام تجاری گلدستون پس از معرفی به بازار ديری نپاييد كه مورد استقبال مصرف كنندگان قرار گرفت و اين استقبال مسئوليت سنگين تری را بر دوش مديران سازمان گذاشت. با افزايش توليد، در حال حاضر ظرفيت كارخانه ۴۰۰۰۰ تن در سال میباشد كه بيش از ۳۰ سايز توليدی (لاستيك سبک، سنگين و كشاورزی ) را نيز در برنامه كاری خود جای داده است و با اتكال به خداوند منان اين ظرفيت در آينده با اجرای طرح های توسعه افزايش خواهد يا فت .راهبرد مجتمع پيوند با انواع مشتريان می باشد كه در اين راستا تا كنون توانسته است پيوند مناسبی با خودرو سازها از جمله ايران خودرو و سايپا كه دو شركت بزرگ توليد كننده خودرو سواری در كشورمی باشند برقرار نمايد و با افزايش ظرفيت توليدی جهت تايرهای سواری راديال (tubeless)هم اكنون سهم قابل ملاحظه ای در تامين نياز خودروسازهای موفق ايرانی دارد.

 

 شركت مجتمع صنعتی آرتاويل تاير بر پنج ارزش محوری تاكيد دارد:

 

۱-کیفیت
۲-یادگیری و بهبود مستمر
۳-اعتماد، صداقت و تعهد کاری
۴-مشتری محوری
۵-خلاقیت باتوجه به نیروی کار جوان و مستعد